top of page
  • Writer's pictureSun

竹蜻蜓究竟飛唔飛得起?

多啦A夢作為老少咸宜嘅卡通節目,都陪咗唔少年代嘅人成長,等小編我同大家一齊科學探討,多啦A夢嘅竹蜻蜓。


竹蜻蜓

首先我哋睇吓竹蜻蜓係多啦A夢數一數二經典嘅法寶,喺第一篇已經登場,竹蜻蜓在1337回漫畫中共出現375回,佔28%。竹蜻蜓嘅用法好簡單,我哋只要將佢放置喺身體任何一部份,就可以喺天空中自由自在翱翔。竹蜻蜓內藏超小型電池,可時速八十公里連續飛行八小時。若是間斷飛行,還可撐更久!


動畫中,不考慮阻力、身體倒轉等其他條件,測試了單純增加竹蜻蜓風速的方法。結果發現,要讓129.3公斤重的哆啦A夢飛起來,風速至少需要每秒184米,這相當大,因為風力遠遠超過17級,這是人類無法抵抗的風速!這樣風速的竹蜻蜓如果給大雄佩戴(動畫假設其重量為平均身高140厘米,約合40公斤),大雄會瞬間飛起來,而哆啦A夢只會慢慢“飄”起來。這樣的風速,如果將竹蜻蜓放在大雄身下,甚至可以將大雄吹得“彈起來”。


現實中的竹蜻蜓


GEN H-4直升機
GEN H-4直升機

日本長野嘅一家公司開發咗一種重約75公斤嘅直升機“GEN H-4”,速度為每小時10至40公里。佢係世界上最細嘅單人直升機,可以通過模擬圖像體驗空中飛行。這個發明品已在2010年6月日本未來科學館舉辦嘅“哆啦A夢未來科學展”中展出,它可算是現實世界中最接近竹蜻蜓嘅機器。


Comments


bottom of page